หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมท่องเที่ยว
แกลอรี่
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
เมนู
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมท่องเที่ยว
แกลอรี่
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา

K Vee Training & Travel เค วี เทรนนิ่งแอนด์ทราเวล
      
          บริการ.. จัดนำเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ จัดสัมนาแนวใหม่ อบรมเชิงวิชาการ Teambuing Walk Rally Carrally กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีในองค์กร ศึกษาดูงาน ของกลุ่ม พนักงาน อสม ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน
         
           ให้กับ.. 
หน่วยงานราชการ อบจ เทศบาล อบต รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รับจัดทัวร์นักเรียน  ทัวร์ภายในประเทศ ทั้งรถตู้ และรถโค้ชปรับอากาศ VIP บริการรถตู้ให้เช่า รถโค้ชให้เช่า ทีมงานโชว์
พิธีกร มัคคุเทศก์ รับ จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน

 © copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.